MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, to dokument stworzony przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W zamierzeniach ma on na celu poprawę jakości życia Polaków poprzez wykorzystanie potencjału jaki drzemie w technologiach szerokopasmowych. 

Do najważniejszych priorytetów zaliczono:

- zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego internetu 
- cyfryzację usług administracyjnych. 

W ramach pierwszego z nich pomoc trafi w pierwszej kolejności do firm telekomunikacyjnych, a wsparcie będzie dotyczyło budowy i rozbudowy infrastruktury, która zapewnić ma dostęp do szerokopasmowego internetu o parametrach co najmniej 30 Mb/s

Drugi zakłada:

- wsparcie dla jednostek publicznych w tworzeniu systemów teleinformatycznych umożliwiających świadczenie usług drogą elektroniczną 
- możliwość udostępniania i przechowywania danych tą drogą. 


Sam rozwój infrastruktury i usług to jednak nie wszystko, dlatego kolejny fundament programu to podnoszenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Taką potrzebę widać wyraźnie - chociaż dostęp do internetu w przeliczeniu na gospodarstwo domowe notuje stały wzrost, to jednak regularnie (czyli raz w tygodniu lub częściej) z internetu korzysta zaledwie 59% Polaków

Wskazuje się, że dla sporej części spoza tej grupy, utrudnieniem mogą być niedostateczne kompetencje cyfrowe, zwłaszcza wśród osób starszych. Wskazuje się ponadto, że 32% dorosłych Polaków ani razu nie skorzystało z internetu. Jako przyczynę wskazuje się brak umiejętności korzystania z komputera lub brak poczucia takiej konieczności.

Projekt realizowany jest z wykorzystaniem funduszy unijnych . Całkowity budżet to 2,2 miliarda euro.


Więcej informacji pod adresem: mac.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020