MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Program Targów

Stan na dzień 31.10.2016 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu oraz prowadzących


PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH 
ENERGETICS i INFOSTRADA 2016

 15 listopada 2016 r. (wtorek)
TYTUŁ/ORGANIZATOR
GODZINA
MIEJSCE
PROGRAM
Forum Dystrybutorów Energii

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej  i  Targi Lublin  S.A.


12.00 - 16.00

sala konferencyjna B2

(konferencja płatna)

>>>Pobierz program<<<

>>>Formularz zgłoszeniowy<<<

Jubileusz 80-lecia Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
13.00 – 16.00
sala konferencyjna B1


II Posiedzenie Grupy Inicjatywnej dotyczącej utworzenia Rady Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP

Stowarzyszenie Elektryków Polskich


16.00 – 17.00


sala konferencyjna B1


>>> Pobierz program <<<
  Założenia projektu "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE"

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
w Lublinie
Regionalne Biuro Energii
  12.30-13.30  sala konferencyjna na Hali C  
16 listopada 2016 r. (środa)
Seminarium  Lubelskiego Klastra 
Ekoenergetycznego

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny


10.00 - 14.00


sala konferencyjna B1


>>> Pobierz program <<<
Warsztaty pomiarów elektrycznych SONEL MPI 530 + PE5 z certyfikatem umiejętności SEP COSiW

Stowarzyszanie Elektryków Polskich – Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw
 10.30 – 15.00 sala konferencyjna B2A

(szkolenie płatne)
>>> Pobierz 
program  i zgłoszenie uczestnictwa <<<

Seminarium "Prawne aspekty wprowadzania towarów na rynek Polski i UE" 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
10.00 – 15.00
sala konferencyjna na Hali C
 >>> Pobierz
program <<<
Elektrotechnologie - stan obecny i perspektywy wykorzystania w elektryce i energetyce

sekcja Materiałów i Technologii Elektrotechnicznych Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk

Polski Komitet Elektrotechnologii SEP

Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej
 11.00 – 12.15 sala konferencyjna
B2B
 >>> Pobierz program <<<
Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji 

Jak zmiany z nowelizacji z dnia 9 czerwca 2016 r. ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wpłyną na procesy inwestycyjne w budownictwie telekomunikacyjnym.
 10.00 – 11.00sala konferencyjna 
B2B
 
Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej
 
Instalacje Światłowodowe, LAN, TV-sat i koncentryczne w budynkach wielorodzinnych w 3 lata od wejście w życie Rozporządzenia Dz. U. 1289 z dnia 22.11.2012. Czy kable teletechniczne w ilości 5 szt. powinny być układane między każdym lokalem a Punktem Styku z operatorem telekomunikacyjnym?

 12.30 – 13.30 sala konferencyjna
B2B
 
 Dobre praktyki dla budynkowych instalacji telekomunikacyjnych

Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI
 13.45 – 14.45 sala konferencyjna B2B  
17 listopada 2016 r. (czwartek)


Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka

Stowarzyszanie Elektryków Polskich  
10.00 – 18.00

sala konferencyjna B1>>> pobierz program <<<